Privacy Policy
Over ons privacybeleid
Dog Training Anya Perrée geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Dog Training Anya Perrée. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,
waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Facturatie en boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten
van JouwWeb. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, JouwWeb heeft de nodige
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies
en ongeoorloofd gebruik. JouwWeb is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. JouwWeb gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen
wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Dog Training
Anya Perrée of een eed of wettelijke verplichting.